Tag Archives: CHZ

So sánh các dự án STEM (STEMX) và chiliz (CHZ)

STEM (STEMX) và Chiliz (CHZ) là các dự án cung cấp các cách tiếp cận khác nhau. Để sử dụn token cho ngành thể thao. Chiliz tạo token của người hâm mộ cho các đội thể thao. Giá của chúng được hình thành chỉ dựa trên nhu cầu thị trường. Nói cách khác, giá của…