Tag Archives: Coincu

MEXC Global bị buộc tội sai sót công bố danh sách về dự án Web3

AICoin, một phần mềm phân tích thị trường tài sản kỹ thuật số, đã tuyên bố trên trang web của mình. Nói rằng nền tảng giao dịch MEXC Global đã đưa ra một dự án sai trái dưới tên AICoin. Điều này đã gây ra tác động cực kỳ nghiêm trọng đến uy tín thương…