Chính phủ Hoa Kỳ đã bán hơn 9 nghìn BTC với giá 215,7 triệu đô vào ngày 14 tháng 3

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch thanh lý hơn 40.000 Bitcoin (BTC). Lần lượt theo bốn đợt trong năm này.

Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã bán 9.861,17 Bitcoin vào ngày 14 tháng 3 với giá 215,7 triệu đô la, theo hồ sơ tòa án ngày 31 tháng 3.

Theo tài liệu của tòa án, số bitcoin đã bán là một phần trong số 51.351 BTC bị tịch thu từ James Zhong. Zhong đã nhận tội lừa đảo sau khi chính phủ bắt giữ anh ta vì tội lấy bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số từ chợ đen Silk Road bằng cách hack

Vào năm 2022, chính phủ đã tìm cách tịch thu số BTC bị tịch thu từ Zhong.

Chính quyền Hoa Kỳ cho biết họ đã trả 215.738 đô la phí giao dịch. Trong khi số tiền thu được ròng là 215,52 triệu đô la.

Trong khi đó, chính phủ nói thêm rằng họ có kế hoạch thanh lý số dư hơn 40.000 Bitcoin thành bốn đợt trong năm này. Tuy nhiên, nó sẽ không bán được thêm cho đến ngày kết án Zhong.

Vào ngày 8 tháng 3, chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 49.000 Bitcoin — gửi 9.861 BTC đến Coinbase. Phần còn lại sẽ được đến hai địa chỉ mới. Cộng đồng tiền điện tử lo sợ rằng các hành động này sẽ làm tăng áp lực bán BTC.

Tuy nhiên, giá của BTC đã tăng ngày càng mạnh vào tháng 3. Tăng lên hơn 29.000 đô la vào ngày 29 tháng 3. Trong 30 ngày qua, BTC đã tăng hơn 22%.