Biden kêu gọi chấm dứt các kẽ hở về thuế có lợi cho ‘các nhà đầu tư tiền điện tử giàu có’

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gọi những người phản đối kế hoạch thuế của ông là “Đảng Cộng hòa MAGA.”

Joe Biden đã kêu gọi chấm dứt các quy định về thuế tiền điện tử không xác định vào ngày 9 tháng 5.

Trên Twitter, Biden đã đăng một đồ họa thông tin có nội dung: “Chúng tôi nghĩ rằng Quốc hội nên cắt bỏ các kẽ hở về thuế để giúp các nhà đầu tư tiền điện tử giàu có.”

Theo infographic, những cắt giảm như vậy được cho là sẽ tiết kiệm được 18 tỷ USD. Tuy nhiên, Biden không nêu cụ thể lỗ hổng thuế nào tồn tại ở đâu. Cái mà cải cách sẽ tạo ra những khoản tiết kiệm đó.

Các tài khoản ban đầu về kế hoạch thuế của Biden, lần đầu tiên được nâng cao vào tháng 3. Gợi ý rằng chính phủ có thể huy động 24 tỷ đô la. Thông qua các quy định về thuế tiền điện tử tập trung vào wash trading.

Chính quyền Biden cũng đề xuất mức thuế 30% đối với hoạt động khai thác tiền điện tử. Khoản thuế này đã được nâng cao trở lại vào ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ loại thuế này có thể tạo ra bao nhiêu tiền tài trợ. Và quy tắc này dường như nhằm vào các công ty khai thác hơn là các nhà đầu tư.

Biden cũng coi những người phản đối kế hoạch của mình là những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Theo ông: “Chúng ta không cần phải đoán xem các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện MAGA coi trọng điều gì. Họ đang nói với chúng tôi.

Infographic của Biden cũng nói rằng các đảng viên Cộng hòa muốn Quốc hội cắt giảm việc kiểm tra an toàn thực phẩm. Để tiết kiệm 15 tỷ đô la. Có thể liên quan đến các đề xuất được đưa ra vào khoảng ngày 26 tháng 4.