Grayscale thiết lập ủy thác quỹ, gửi hồ sơ cho ba quỹ tiền điện tử mới

Grayscale Investments đã thông báo vào ngày 9 tháng 5 rằng họ đã thành lập một thực thể mới có tên là Grayscale Funds Trust và nộp đơn xin ba quỹ đầu tư tiền điện tử mới.

Grayscale đề xuất ba quỹ ETF mới

Grayscale Funds Trust sẽ hoạt động như một cấu trúc ủy thác theo luật định của Delaware. Cho phép công ty quản lý các sản phẩm cũ của mình. Đồng thời theo đuổi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

Ngoài việc tạo niềm tin mới đó, Grayscale đã nộp báo cáo đăng ký cho ba quỹ ETF mới. Có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiền điện tử.

Đầu tiên là Grayscale Ethereum Futures ETF, sẽ thu được giá trị từ việc tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Ethereum. Thứ hai là Grayscale Privacy ETF; quỹ này sẽ theo dõi Chỉ số bảo mật Indxx. Bao gồm cả Zcash Trust của Grayscale.

Quỹ thứ ba là Grayscale Global Bitcoin Composite ETF. Sẽ sử dụng các sản phẩm giao dịch trao đổi và phương tiện đầu tư. Cũng như chứng khoán từ các công ty khai thác Bitcoin. Hồ sơ cho biết quỹ sẽ không đầu tư trực tiếp vào tài sản kỹ thuật số.

Grayscale nhấn mạnh rằng mặc dù đã nộp đơn đăng ký theo quy định. Nhưng các khoản tiền trên vẫn chưa có hiệu lực. Và không thể mua hoặc bán trước khi chúng có hiệu lực.

Tiếp tục theo đuổi spot ETF

Grayscale là một trong những công ty đầu tư đáng chú ý nhất. Cung cấp phương tiện đầu tư tiền điện tử cho các tổ chức. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) của công ty có vốn hóa thị trường là 10,84 tỷ đô la. Công ty cũng cung cấp nhiều quỹ tín thác tiền điện tử khác.

Tuy nhiên, việc mua lại GBTC đã bị tạm dừng vào năm 2014. Sau xung đột với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). GBTC gần đây đã được giao dịch giảm giá.

Grayscale cũng gặp khó khăn trong việc xin phép SEC để cho phép chuyển đổi GBTC thành spot ETF. Grayscale đã ra tòa về vấn đề này. Nhưng đã không thành công trong việc tung ra một quỹ ETF tiền điện tử bất chấp những nỗ lực của mình.

Cho đến nay, không có công ty nào khác đã tung ra thành công Bitcoin spot ETF.

Xem thêm: Phí bảo hiểm bitcoin trên Binance.US là triệu chứng của thị trường kém thanh khoản