FISHING CLASH Chính Thức Từ Biệt Cộng Đồng Game Thủ Trung Quốc

Vào ngày 22/03/2023, Ten Aquare chính thức ngừng phát hành tựa game đình đám Fishing Clash tại thị trường Trung Quốc. Đồng nghĩa với với mọi hoạt động của người chơi trong trò chơi này đã bị chặn.

NetEase đóng cửa công ty con, chấm dứt hợp đồng với Ten Square Games

Theo thông báo vào ngày 17/03/2023, Fishing Clash sẽ không còn khả dụng với người chơi tại Trung Quốc. Theo đó, do chấm dứt hợp tác với một nhà phát hành lớn khác (dấu tên) để phân phối trò chơi trên thị trường Trung Quốc. NetEase đã đóng cửa công ty con của mình là Shanghai Online Games. Và là đối tác của Ten Square Games – nhà phân phối Fishing Clash.

Do đó, các máy chủ của game Fishing Clash tại Trung Quốc sẽ được đóng vào ngày 22/03/2023. Đồng thời các cổng thanh toán game của người chơi cũng sẽ bị chặn.

NetEase đã phân phối Fishing Clash tại thị trường Trung Quốc từ tháng 6/2021. Trong thỏa thuận được ký kết với Ten Square Games. NetEase sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động quảng bá thu hút người chơi. Còn Ten Square Games sẽ chịu trách nhiệm phát triển trò chơi phụ hợp với thị hiếu người chơi.

Năm 2022, tổng doanh thu của Ten Square Games từ việc phân phối Fishing Clash ở Trung Quốc đạt 3,9 triệu PLN. Theo ước tính của Công ty, năm 2023 số tiền này sẽ thấp hơn – dưới 1,0 triệu PLN. Do đó, quy mô doanh thu do Ten Square Games tạo ra do sự hiện diện của nó trên thị trường Trung Quốc không đáng kể từ góc độ tài chính cho Công ty.