CoinLoan tạm dừng tất cả các khoản rút tiền, dịch vụ người dùng

Nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Estonia, CoinLoan đã tạm dừng tất cả hoạt động và hoạt động rút tiền của người dùng. Như đã thông báo trong một bài đăng trên blog ngày 25 tháng 4.

Công ty cho biết họ đã nhận được thông báo hạn chế xử lý yêu cầu. Họ phải tạm dừng tất cả các hoạt động của người dùng. Bao gồm cả việc rút tiền của người dùng.

Thông báo được đề cập nói rằng CoinLoan không thể xử lý tài sản mà không có sự đồng ý của người thanh lý tạm thời. Điều này cũng gợi ý rằng thủ tục phá sản đang được tiến hành. Mặc dù chính CoinLoan chưa xác nhận rằng họ đã nộp đơn xin phá sản.

Thay vào đó, CoinLoan gọi thông báo này là “bất ngờ”. Công ty nói rằng những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Và nói rằng họ “không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ.”

CoinLoan trước đây đã hạn chế việc rút tiền của người dùng vào tháng 7/2022. Vào khoảng thời gian thị trường cho vay tiền điện tử gặp thất bại trên diện rộng. Họ cũng giảm giới hạn rút tiền vào tháng 11/2022. Vào khoảng thời gian FTX sụp đổ. Công ty biện minh cho những khoản cắt giảm đó dựa trên số tiền rút tiền cao hơn bình thường. Thay vì tiếp xúc với các công ty bị ảnh hưởng.

Trong cả hai trường hợp, CoinLoan đặt giới hạn rút tiền hàng ngày là 5.000 đô la. Không rõ liệu nó có đảo ngược các giới hạn rút tiền đó vào các thời điểm khác hay không.