DeFi: Q1 thành công với sự gia tăng TVL, trọng tâm mới là Arbitrum

Mặc dù có sự sụt giảm về số lượng người dùng đang hoạt động. Nhưng DeFi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về TVL.

Báo cáo mới nhất của DappRadar về tình trạng của DeFi cho thấy:

Ngành này đã có một quý thành công. Bất chấp những khó khăn mà nó phải đối mặt vào cuối năm 2022.

Thị trường bear market đang diễn ra, làm ảnh hưởng đến số lượng người dùng tích cực tương tác với các ứng dụng DeFi. Theo báo cáo, số lượng ví hoạt động hàng ngày (dUAW) đã giảm gần 10% so với quý trước.

Tuy nhiên, điều này phù hợp với sự sụt giảm tổng thể về dUAW trên tất cả các lĩnh vực tiền điện tử kể từ quý trước.

Biểu đồ hiển thị số lượng ví hoạt động trong ngành tiền điện tử theo lĩnh vực từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 (Nguồn: DappRadar)

Phần lớn những người dùng này đang hoạt động trên Binance, đạt 449.000 dUAW trong quý này. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giảm 28% so với 629.000 dUAW mà Binance đã đăng ký vào quý trước. Điều này cho thấy sự thống trị của Binance trong DeFi có thể đang giảm.

Wax chiếm vị trí thứ hai với chỉ dưới 400.000 dUAW, tăng 9% trong ba tháng qua. Polygon có lượng dUAW tăng 25%, vượt qua 197.000 ví duy nhất mỗi ngày.

Trong khi hầu hết các nền tảng blockchain khác đều có sự tăng trưởng nhất định về số lượng người dùng tích cực. Thì Arbitrum đã vượt xa những đối thủ khác khi số lượng dUAW tăng 125% so với quý trước.

Biểu đồ hiển thị các chuỗi khối hàng đầu theo số lượng dUAW trong quý 1 năm 2023 (Nguồn: DappRadar)

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với Arbitrum cũng làm tăng tổng giá trị bị khóa (TVL) trong DeFi. Lĩnh vực DeFi đã kết thúc quý với 83,3 tỷ đô la TVL — tăng 37% so với quý trước.

Chương trình airdrop đ của Abirtrum đã thu hút một lượng lớn người dùng đến với nền tảng này. Giúp thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực phát triển. Dữ liệu từ DappRadar cho thấy Arbitrum đã tăng 118% trong TVL, kết thúc quý với 3,2 tỷ đô la.

GMX, một sàn giao dịch tương lai phi tập trung, chiếm hơn 80% tổng số TVL trong Arbirum.

Biểu đồ hiển thị tổng giá trị bị khóa (TVL) trong DeFi từ quý 1 năm 2021 đến quý 3 năm 2023 (Nguồn: DappRadar)

Arbitrum đã phân phối hơn 1 tỷ mã ARB token cho khoảng 600.000 người dùng. Đẩy số lượng giao dịch trên blockchain lên mức kỷ lục 2,7 triệu, vượt qua cả Ethereum và Optimism.

Biểu đồ hiển thị số lượng giao dịch mỗi ngày trên Ethereum, Arbitrum và Optimism từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023 (Nguồn: DappRadar)