Tòa án tối cao Đan Mạch: “Lợi nhuận từ Bitcoin phải chịu thuế”

Tòa án tối cao của Đan Mạch nhấn mạnh rằng Bitcoin có bản chất đầu cơ. Do đó phải tuân theo luật thuế của đất nước này.

Tòa án tối cao của Đan Mạch đã phán quyết rằng:

Lợi nhuận kiếm được từ việc bán Bitcoin (BTC) phải chịu thuế.

Tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết này trong hai trường hợp được trình bày trước đó vào ngày 30 tháng 3.

Hai trường hợp bao gồm:

  • Trong trường hợp đầu tiên, chủ sở hữu đã mua số BTC và nhận được một số phần thưởng trong khoảng thời gian từ 2011 – 2015. Sau đó, chủ sở hữu sẽ bán những tài sản này để kiếm lời trong năm 2017 và 2018.
  • Trong trường hợp khác, BTC đã được mua thông qua các hoạt động khai thác từ năm 2011 đến 2013 và được bán với lãi vào năm 2018.

Trong cả hai trường hợp, tòa án phán quyết rằng lợi nhuận từ việc bán Bitcoin không được miễn thuế.

Theo một tuyên bố được dịch từ Tòa án Tối cao. Các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số hàng đầu là đầu cơ. Và họ buộc phải tuân theo Đạo luật thuế của quốc gia. Tòa án cũng phán quyết rằng BTC nhận được dưới dạng quà tặng hoặc thông qua khai thác “cấu thành doanh thu trong các doanh nghiệp phi kinh doanh của họ”.

Lợi nhuận kiếm được từ các doanh nghiệp này “kích hoạt trách nhiệm pháp lý về thuế”.

Tòa án không quy định số tiền lãi phải chịu là bao nhiêu.

Đan Mạch không phải là quốc gia duy nhất áp dụng thuế crypto trong phạm vi quyền hạn của mình. Thượng viện Ý đã phê duyệt mức thuế 26% đối với lãi vốn đối với giao dịch tài sản tiền điện tử trên 2.000 euro. Một tòa án Đức cũng đã phán quyết rằng nhà đầu tư tiền điện tử tư nhân phải nộp thuế. Trên số tiền kiếm được từ tiền điện tử của mình.