Genesis tham gia hòa giải với các chủ nợ để tiếp tục kế hoạch tái cơ cấu

Một số chủ nợ của Genesis gần đây đã từ bỏ một thỏa thuận trước đó.

Genesis sẽ tham gia hòa giải với các chủ nợ

Với mục đích để duy trì kế hoạch tái cấu trúc đã đề xuất. Bloomberg cho biết vào ngày 28 tháng 4.

Theo luật sư của Genesis, Sean O’Neal, Genesis sẽ tham gia vào quá trình hòa giải kéo dài 30 ngày. Với ủy ban gồm các chủ nợ không có bảo đảm.

Quá trình này sẽ bao gồm hai phiên hòa giải chính trước ngày 08/05. Và các điều khoản của thỏa thuận kết quả sẽ được tiết lộ công khai sau khi hòa giải kết thúc. Genesis và các chủ nợ của nó cũng phải đồng ý về một người hòa giải với nhau.

Các báo cáo từ ngày 25/04 chỉ ra rằng nhiều chủ nợ của Genesis đã từ bỏ một thỏa thuận trước đó. Một số chủ nợ phản đối chi tiết về cách thức công ty mẹ của Genesis, Digital Currency Group (DCG). Sẽ đóng góp vào kế hoạch tái cơ cấu.

Trong báo cáo mới nhất của Bloomberg, luật sư Philip Abelson của ủy ban chủ nợ cho rằng không nên “hiểu sai” sự tham gia của các chủ nợ vào quá trình hòa giải theo bất kỳ cách nào. Có lẽ có nghĩa là các chủ nợ vẫn không chấp thuận các kế hoạch.

Genesis ban đầu đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Không giống như nhiều công ty tiền điện tử thất bại khác. Chỉ có nhánh cho vay của công ty nộp đơn xin phá sản. Nghĩa là các dịch vụ khác của Genesis vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường.

Công ty đã nợ các chủ nợ hơn 3,5 tỷ đô la vào tháng Giêng.

Xem thêm: Giám đốc điều hành OPNX Lamb vạch trần văn hóa độc hại, phân biệt đối xử trong ngành công nghiệp tiền điện tử