Hợp đồng phê duyệt 3,3 triệu đô của Sushi DEX được triển khai

Có một lỗi giao dịch trên sàn giao dịch Sushi Swap dẫn đến thiệt hại 3.3 triệu đô. Các nhà phát triển đã yêu cầu người dùng thu hồi hợp đồng như một biện pháp bảo mật vào sáng nay.

Một hợp đồng thông minh trên giao thức dịch vụ của Sushi trên sàn tài chính phi tập trung (DeFi) đã được khai thác vào sáng Chủ nhật. Các nhà phát triển cho biết trong một tweet.

Việc khai thác đặc biệt liên quan đến hợp đồng ‘RouterProcessor2’. Được sử dụng để thực hiện định tuyến giao dịch trên sàn giao dịch SushiSwap.

“Có vẻ như liên hệ SushiSwap RouterProcessor2 có một lỗi liên quan đến phê duyệt. Dẫn đến thiệt hại hơn 3,3 triệu đô la”. Công ty bảo mật PeckShield đã thông báo trong sáng Chủ nhật. Điều mà các nhà phát triển Sushi sau đó đã xác nhận.

Theo một số tweet từ nhiều công ty bảo mật. 3.3 triệu đô dường như đến từ một người dùng duy nhất. Là @0xsifu, một nhà giao dịch nổi tiếng trong giới Crypto Twitter.

Nhà phát triển DefiLlama @0xngmi cho biết việc khai thác dường như chỉ ảnh hưởng đến những người dùng đã phê duyệt hợp đồng Sushiswap trong 4 ngày qua.

Trong khi đó, nhà phát triển đứng đầu SushiSwap, Jared Gray Đã yêu cầu người dùng thu hồi quyền đối với tất cả các hợp đồng trên SushiSwap. Đây được xem như một biện pháp bảo mật. Đồng thời cho biết thêm nhóm đang “làm việc với các nhóm bảo mật để giảm thiểu sự cố.”