LMHT: Trang bị Hỗ Trợ chuẩn bị nhận thay đổi lớn ở phiên bản 13.4

Vẫn chưa dừng lại với khu vực Đường Dưới, Riot tiếp tục sẽ điều chỉnh những trang bị Hỗ Trợ ở phiên bản tiếp theo của LMHT.

Riot Games vẫn luôn ưu tiên cho khu vực Rừng cũng như Đường Dưới rất nhiều kể từ Tiền Mùa Giải 2023. Tuy nhiên, nhiều thay đổi đã đi quá so với mục đích, dự định ban đầu của họ. Đặc biệt là gần đây, xuất hiện càng lúc càng nhiều những trận đấu mà các tướng Xạ Thủ được mang xuống Hỗ Trợ như Ashe,Jhin , Caitlyn hay thậm chí là Kalista.

Mới đây, để đương đầu với meta Xạ Thủ Sát Lực Hỗ Trợ, Riot đã buff nhiều vị tướng Hỗ Trợ cận chiến ở phiên bản 13.3. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa đủ, và Riot đã chuẩn bị một số chỉnh sửa đến trang bị của lớp tướng này trong phiên bản tiếp theo.

Thay đổi đến trang bị nhóm Cống Phẩm

Đầu tiên, với trang bị Hỗ Trợ nhóm Cống Phẩm như Liềm Ma và Lưỡi Gươm Đoạt Thuật, Riot dự kiến sẽ có chỉnh sửa như sau:

Nhóm trang bị Hỗ Trợ Cống Phẩm

  • Thời gian hồi chiêu của mỗi cộng dồn tăng từ 10 giây lên 12 giây.

Liềm Ma:

  • Tốc độ hồi Năng lượng giảm từ 50% xuống 25%.

Nanh Băng (Lưỡi Gươm Đoạt Thuật nâng cấp):

  • Tốc độ hồi Năng lượng giảm từ 75% xuống 50%.

Mảnh Chân Băng (Lưỡi Gươm Đoạt Thuật hoàn chỉnh):

  • Tốc độ hồi Năng lượng giảm từ 115% xuống 100%.

Tiếp theo, Riot cũng sẽ tăng sức mạnh cho nhóm trang bị Hỗ Trợ Chiến Lợi Phẩm. Đây sẽ là thay đổi giúp các tướng Hỗ Trợ cận chiến mạnh mẽ hơn trong giai đoạn Đi Đường khi đối diện với kẻ địch có khả năng cấu rỉa.

Nhóm trang bị Hỗ Trợ Chiến Lợi Phẩm:

Khiên Cổ Vật và Giáp Thép:

  • Tốc độ hồi Máu tăng từ 25% lên 50%.

Lá Chắn Targon và Giáp Thép Cổ Ngữ:

  • Tốc độ hồi Máu tăng từ 50% lên 75%.

Với hàng loạt giảm sức mạnh đến Liềm Ma/ Lưỡi Gươm Đoạt Thuật – trang bị cực kỳ quan trọng cho các tướng Xạ Thủ Sát Lực Hỗ Trợ. Những Jhin, Caitlyn hay Ashe sẽ không dễ dàng kiếm tiền như trước, mở ra khoảng trống để các tướng Hỗ Trợ cận chiến sử dụng nhóm trang bị Chiến Lợi Phẩm có thể bắt kịp.

Ngoài ra, những món trang bị Chiến Lợi Phẩm được gia tăng mạnh khả năng Hồi Máu sẽ giúp cho Alistar, Leona hay Blitzcrank có thể trụ đường tốt hơn. Trong tương lai, cụ thể là phiên bản 14.4, chúng ta dự kiến sẽ thấy nhiều sự chuyển dịch lớn đối với khu vực Đường Dưới hơn, đặc biệt là sự trở lại của nhóm tướng Hỗ Trợ mở giao tranh.

>>>>> Xem thêm: LMHT: Aurelion Sol xuất hiện hàng loạt lỗi game làm Riot phải tạm khóa để chỉnh sửa