Nhiều chủ nợ của Genesis Capital từ bỏ thỏa thuận

Một nhóm các chủ nợ giấu tên của Genesis Capital đã đưa ra các yêu cầu mới. Và từ bỏ thỏa thuận trước đó của họ với công ty tiền điện tử đã phá sản.

Genesis Capital muốn tòa án chỉ định một hòa giải viên

Trong hồ sơ tòa án ngày 24 tháng 4, người cho vay tiền điện tử bị phá sản. Đã nộp đơn xin bổ nhiệm một thẩm phán về phá sản đương nhiệm ở Quận phía Nam của New York. Để làm trung gian hòa giải trong các tranh chấp với các chủ nợ của mình. Bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử Gemini.

Theo hồ sơ, hòa giải viên “là cần thiết để hỗ trợ các Bên hòa giải đạt được giải pháp cho một trong những vấn đề quan trọng nhất trong các thủ tục tố tụng của Chương 11 này bao gồm:

số lượng, hình thức, thời gian cũng như các điều khoản và điều kiện khác của Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG) đóng góp cho kế hoạch tổ chức lại Con nợ.”

“Bằng cách tìm kiếm lợi ích của hòa giải. Bên nợ hy vọng sẽ giải quyết và thu hẹp các vấn đề mở mà có thể cần phải được phân xử trong các Vụ kiện theo Chương 11 này. Và khi làm như vậy, tránh được các chi phí bổ sung và sự chậm trễ có thể xảy ra do các vụ kiện như vậy.”

Trong khi đó, Genesis tuyên bố rằng công ty mẹ nợ họ 630 triệu đô la. Đáo hạn vào tuần thứ hai của tháng Năm.

DCG đưa ra phản hồi

Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 4, DCG đã chỉ ra rằng một số chủ nợ giấu tên của Genesis Capital đã từ chối các thỏa thuận trước đó mà công ty phá sản đạt được.

DCG đã nói:

“Mặc dù rất khó để hiểu lý do căn bản do sự tham gia hạn chế từ các chủ nợ của Genesis kể từ khi nộp đơn lên tòa án vào tháng Hai. Nhưng hiểu biết của chúng tôi là một nhóm nhỏ các chủ nợ đã quyết định từ bỏ thỏa thuận trước đó. Chúng tôi không biết liệu hàng trăm nghìn chủ nợ cá nhân có biết về diễn biến này hay không, nhưng động thái mới nhất sẽ kéo dài quá trình xét xử.”

Công ty nói rằng họ vẫn cam kết đạt được kết quả công bằng cho tất cả các chủ nợ. Tuy nhiên, họ cho biết sẽ cân nhắc yêu cầu mới so với những nhượng bộ trước đó.