Polygon hợp tác với Google Cloud khi Filecoin thâm nhập thị trường đám mây

Google Cloud và Polygon Labs đã công bố quan hệ đối tác chiến lược. Trong khi đó, Filecoin đã công bố kế hoạch dịch vụ đám mây của riêng mình.

Google Cloud sẽ cung cấp quyền truy cập vào Polygon

Polygon Labs đã ký một thỏa thuận nhiều năm với bộ phận điện toán đám mây của Google. Theo thông báo của cả hai công ty vào ngày 27/4.

Mối quan hệ hợp tác sẽ giúp Google Cloud cung cấp cho khách hàng quyền truy cập tự động vào các nút chuỗi khối Polygon. Thông qua dịch vụ lưu trữ nút được quản lý hoàn toàn.

Google Cloud cũng sẽ đóng góp các dịch vụ đám mây hỗ trợ giải pháp mở rộng quy mô zkEVM mới của Polygon. Polygon Labs cho biết việc thực thi bằng chứng không kiến thức (zero-knowledge proofs) của mạng trên Google Cloud. Sẽ “nhanh hơn và rẻ hơn đáng kể” so với phương pháp hiện tại.

Sự hợp tác này sẽ cung cấp thêm các tính năng liên quan đến Polygon Supernets. Được mô tả là “chuỗi ứng dụng chuyên dụng” — vào cuối quý 3/2023.

Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp mới được hỗ trợ bởi Polygon sẽ có thể nhận được tài trợ. Bao gồm 200.000 USD tín dụng Google Cloud. Khoản tài trợ này là một phần của loạt lợi ích mở rộng cho các công ty khởi nghiệp khác có liên quan đến Web3. Theo như Google Cloud đã công bố vào ngày 25/4.

Thông báo hợp tác lưu ý rằng Google Cloud đã cung cấp một số hỗ trợ cho Polygon. Các nút bằng chứng cổ phần của Polygon có sẵn thông qua thị trường Google Cloud. Và Polygon đã được đưa vào bộ dữ liệu Google Cloud kể từ năm 2021.

Filecoin nhằm mục đích cung cấp dịch vụ đám mây

Ở những nơi khác, Filecoin đã công bố một loạt các dịch vụ. Nhằm mục đích thay thế phi tập trung cho Amazon Web Services (AWS), Google Cloud và Azure.

Nhóm dịch vụ mới bao gồm

  • Quyền truy cập vào bộ lưu trữ dữ liệu
  • Thị trường lưu trữ dữ liệu
  • Công cụ quản lý giao dịch
  • Công cụ tương tác với khách hàng
  • Công cụ xử lý tập dữ liệu và công cụ cho phép khách hàng tải lên
  • Truy xuất dữ liệu.

Ngăn xếp dịch vụ sẽ bao gồm thêm các công cụ có chức năng được gọi là Cơ sở hạ tầng Web Filecoin (FWI).

Filecoin đã cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu phi tập trung cơ bản. Cho phép người dùng kiếm mã thông báo tiền điện tử bằng cách cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Công ty mẹ của dự án, Protocol Labs, cũng chịu trách nhiệm về IPFS, một mạng lưu trữ phi tập trung.

Filecoin dường như có nguồn lực hạn chế bất chấp tham vọng của họ. Vào tháng 2/2023, Phòng thí nghiệm giao thức đã thông báo rằng họ sẽ sa thải 20% nhân viên của mình.