Arkansas thông qua dự luật quyền khai thác tiền điện tử

Arkansas là tiểu bang Hoa Kỳ thứ ba thúc đẩy các biện pháp bảo vệ khai thác tiền điện tử.

Arkansas đã thông qua một dự luật nhằm bảo vệ quyền khai thác tiền điện tử. Theo hồ sơ lập pháp của tiểu bang.

Những hồ sơ đó cho thấy rằng dự luật đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua vào 06/04. Nó đã được đăng ký và gửi đến văn phòng Thống đốc, nơi nó cần được phê duyệt vào 07/04

Dự luật có tiêu đề Đạo luật Trung tâm dữ liệu Arkansas năm 2023. Với mục đích ngăn chặn chính quyền địa phương. Về việc áp đặt một số hạn chế nhất định đối với các hoạt động khai thác tiền điện tử.

Luật quy định rằng chính quyền địa phương không nên tạo ra các luật áp dụng cụ thể cho các hoạt động khai thác tiền điện tử. Chẳng hạn như luật chống tiếng ồn có mục tiêu. Luật phân vùng và luật kinh doanh. Luật cũng quy định rằng các công ty minting có thể kháng cáo các thay đổi về quy hoạch.

Hơn nữa, dự luật nói rằng nhà cung cấp tiện ích công cộng của Arkansas không nên áp đặt “tỷ lệ phân biệt đối xử bất hợp lý” đối với khách hàng khai thác crypto.

Hai tiểu bang khác của Hoa Kỳ — Missouri và Montana — đã thông qua các dự luật bảo vệ khai thác mỏ tương tự. Các khu vực pháp lý khác, thường dưới cấp tiểu bang, đã áp đặt các hạn chế đối với việc khai thác.

Xem thêm: CZ kêu gọi hãy thận trọng với AI