Tỉnh New Brunswick của Canada từ chối cung cấp năng lượng cho người khai thác crypto

Công ty điện lực chính của New Brunswick bắt đầu từ chối các ứng dụng năng lượng từ những người khai thác crypto. Và những người dùng quy mô lớn khác vào năm 2022, CBC cho biết vào ngày 1 tháng Năm.

Lệnh nội các tán thành lệnh cấm bao gồm lo ngại từ công ty điện lực chính của tỉnh. N.B. Power bày tỏ lo ngại về “nhu cầu tải bổ sung”.

Việc khai thác crypto có thể gây “áp lực đáng kể” đối với nguồn cung cấp năng lượng.

Không rõ chính xác thời điểm lệnh cấm tiếp cận năng lượng đối với người khai thác crypto bắt đầu. Vì chính sách này dường như không được chú ý cho đến khi CBC đưa tin mới nhất.

Tuy nhiên, chính quyền cấp tỉnh của New Brunswick đã tán thành lệnh cấm vào tháng 3 năm 2022. Và báo cáo mới nhất của CBC chỉ ra rằng chính sách này vẫn được áp dụng.

Chính phủ New Brunswick cũng đã ra lệnh xem xét lĩnh vực crypto. Và tác động của nó đối với việc cung cấp năng lượng. Lệnh đó vẫn ở chế độ riêng tư nhưng đến hạn vào tháng 12 năm 2022. Và nhằm đảm bảo rằng các hạn chế không tiếp tục ảnh hưởng đến các công ty không sử dụng tiền điện tử.

Lệnh cấm được đưa ra ngay sau khi một công ty khai thác crypto, Taal Distributed Information Technologies. Bày tỏ ý định bắt đầu hoạt động ở New Brunswick. Một công ty khác, Hive Blockchain Technologies, đã hoạt động trong tỉnh.

Các tỉnh khác của Canada, bao gồm British Columbia, Manitoba và Quebec, đã áp đặt lệnh cấm tương tự. Tại Hoa Kỳ, Bắc Carolina và New York đã áp đặt các hạn chế. Những chính sách này có thể hoặc không thể giữ nguyên.

Xem thêm: Nigeria SEC sẽ hỗ trợ mã token: Bloomberg